Přeskočit: novinky stránek

Novinky stránek

Obrázek: Správa Uživatel
Prosincové workshopy
autor Správa Uživatel - Středa, 19. prosinec 2012, 06.52
 

Prosincové workshopy

V rámci projektu proběhly v tomto měsíci dva workshopy. Ve středu 12.12. firma Tobiáš, která se zabývá výrobou a prodejem pomůcek a učebnic pro děti se specifickými vývojovými potřebami našim žákům, představila soubor kreativních stavebnic. Ty umožňují dětem trénovat představivost, pravolevou orientaci a orientaci v prostoru, jemnou motoriku, pozornost a soustředění, osovou souměrnost a další. Žáci měli možnost vybrat si stavebnice, které by chtěli ve škole používat.

Dne 17. 12. proběhla na naší škole další velmi zajímavá akce, na které se zúčastnilo…. dětí od 1. až po 8. třídu. Záštitu nad akcí pro děti měla Asociace malých debrujárů České republiky. A co to vlastně je? Jako debrujára označujeme zpravidla mladého člověka  zajímajícího se o pochopení různých jevů a zákonitostí, které jsou mu předkládány nenucenou formou, objevování vědy a vytváření nových cest k poznání a kreativitě a to především formou zábavných pokusů  s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie.

Slovo je francouzského původu a vzniklo ze slov           DÉBROUILLARD = šikovný, obratný a SE DÉBROUILLER=objevovat, pomoci si v těžkostech, umět si poradit.

V co vlastně debrujáři věří? Mají pár zásad, ze kterých vyberme třeba:

Umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas k rozvíjení schopností a znalostí v oblasti vědy, techniky a ekologie Při činnosti respektovat a využívat dětskou představivost a hravost Při činnosti využívat zejména zábavné pokusy s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie, které směřují k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování vědy a utvářejí nové cesty k poznání a tvořivosti. Nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti kriminalitě, nežádoucím  druhům závislostí a dalším sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež. Navazovat mezinárodní kontakty a spolupracovat s partnerskými organizacemi a organizacemi podobného zaměření v ČR i v zahraničí

Cílem této činnosti je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, obzvláště mravních, sociálních a intelektuálních schopností, umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas na rozvíjení tvořivých schopností a znalostí v oblasti vědy, techniky a ekologie, podporovat rozvoj interkulturních aktivit.

 

Ale pojďme se podívat zpátky na workshop na naší škole, který probíhal v pondělí  1. a 2. vyučovací hodinu. Pan D. Michálek pracoval s dětmi na různých pokusech, které děti opravdu bavily. Třeba jim ukázal, jak pomocí statické elektřiny přilepit obyčejné brčko na zeď či na tabuli; jak je možné přelévat určité plyny a jiné. Úplně nejlepší ale byl fakt, že tohle všechno si mohly děti vyzkoušet samy a tak formou pokusů objevovat zákonitosti určitých jevů.

 
Obrázek: Správa Uživatel
Terapie s přístroji Neuroset MB a psychovolkmenem AVS
autor Správa Uživatel - Pondělí, 3. prosinec 2012, 09.16
 

Terapie s přístroji Neuroset MB – informace pro rodiče

Přístroj funguje na principu biofeedbacku, tedy biologické zpětné vazby.

Terapie je neinvazivní, slouží k všestrannému zlepšování činnosti mozku a mysli.

Cíleně lze podle jednotlivých aplikací zlepšovat určité schopnosti. Neuroset obsahuje hry a aplikace pro zvýšení bystrosti, mentálních reakcí, inteligence, kreativity, schopnosti rozhodování, koncentrace, paměti, pro nácvik relaxace, meditace, uvolnění.

Jeho používání zlepšuje všechny kognitivní funkce, zejména schopnost koncentrace, paměť, schopnost učení, zvyšuje duševní svěžest a výsledky v mentálních a matematických úlohách a školních testech. Zvyšuje duševní svěžest a psychickou výkonnost – například dokážete duševně pracovat déle a s větší radostí. Zvyšuje psychickou vytrvalost a odolnost, například vůči stresu a další civilizační zátěži. Upravuje správným směrem zásadní tělesné procesy, které mozek řídí, například neurohormonální činnost.

Neuroset významně pomáhá napravovat poruchy školních dovedností – mozkové dysfunkce a syndrom hyperaktivity (LMD, ADHD).

Při terapii bude s žákem celou dobu pracovat pedagog – terapeut, který bude dohlížet na průběh práce žáka s PC a bude sledovat jeho momentální psychický stav.

Zařízení Neuroset MB

Žák má na hlavě čelenku, která je s PC propojena signálem BLUETOOTH.

Terapie budou probíhat v relaxační místnosti, tedy klidném prostoru speciálně vyčleněném pro tyto účely.

Terapie s přístrojem AVS – psychowalkman Laxman Light

Přístroj má naprogramovány fotostimulační programy, které jsou určeny především k relaxaci, tzn. k uvolnění, odstranění únavy a stresu.

Obsahuje také programy na spaní (2), na učení či koncentraci (4), kreativitu (1), sportovní výkony (1).

!!!TERAPIE – NEUROSET + PSYCHOWALKMAN – úterý od 12.45 – 15 h v místnosti 309, 3. patro – Mgr. Jolana Rudolfová

!!! KROUŽEK PRO NADANÉ DĚTI – STŘEDA od 12.30 – 15.45 h v místnosti 309 – Lenka Kubíčová

 
Obrázek: Správa Uživatel
Terminus Club
autor Správa Uživatel - Neděle, 2. prosinec 2012, 21.50
 

Přeji hezký den,

Posílám několik ukázek z již řešených úloh na kroužcích zábavné logiky – což je materiál, který bude na webu (popř. k rozeslání) k dispozici členům Terminus clubu, i kdyby oni/jejich děti na kroužky nechodili.

Mimo podobné úlohy budou mít členové k dispozici složitější a objemnější úlohy přímo na webu (www.terminusclub.cz – který je v tuto chvíli ve výstavbě).

Terminus club má již svou přihlášku – zatím na webu Centra nadání – www.centrumnadani.cz .

Pro ty z vás, kteří členy clubu být nechtějí se nic nemění – beru všechny doposud přihlášené zájemce o hádanky jako PŘÍZNIVCE – kde roční poplatek je 0,-

Podmínky členství včetně stanov TC jsou na webu k dispozici.

 

Přeskočit: Úvod

Úvod

Milí žáci, rodiče a přátelé ZŠ JA Komenského,

od 17.9. 2012 do 31.1. 2012 realizujeme projekt „Rovný přístup ke vzdělání".

Projekt „Rovný přístup ke vzdělání" schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) s registračním číslem CZ.1.07/1.2.05/04.0027 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Celkové alokované prostředky na projekt činí 1 921 517,15 Kč.